افتخارات و دستاوردهای شرکت

کشتارگاه مهریز، جزو کشتارگاه های برتر کشور است

کشتارگاه مهریز، جزو کشتارگاه های برتر کشور است

رئیس دامپزشکی کل کشور گفت: مجتمع کشتارگاهی معین دام مهریز با کشتار روزانه 2 هزار و 400 دام سبک و 200 دام سنگین، از کشتارگاه های برتر کشور به شمار می رود. در مراسم افتتاح مجتمع کشتارگاهی معین دام مهریز که صبح امروز برگزار شد، رئیس دامپزشکی کل کشور از سطح بندی کشتارگاه ها در […]

مجتمع کشتارگاهی صنعتی «معین دام یزد» با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان مهریز به بهره‌برداری رسید.

مجتمع کشتارگاهی صنعتی «معین دام یزد» با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان مهریز به بهره‌برداری رسید.

مجتمع کشتارگاه صنعتی معین دام شهرستان مهریز در زمینی به وسعت هفت هزار و 500 هکتار و با اعتباری افزون بر 350 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی افتتاح شد.برای ساخت این واحد دامی در مدت 20 ماه توسط بخش خصوصی افزون بر 350 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و دارای امکاناتی شامل دو خط […]

تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه

تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه

در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است.

قطعه بندی، بسته بندی، فرآوری و انجماد گوشت

قطعه بندی، بسته بندی، فرآوری و انجماد گوشت

این شرکت همواره کوشیده است جزو پیشگامان صنعت بسته بندی در کشور باشد، لذا با بهره گیری از ایده های نو و با به کارگیری دستگاه های جدید و کیفیت بالای محصولات همواره با حمایت اداره کل دامپزشکی توانسته است فعالیت های گسترده خود را در سطح کشور ارتقاء دهد.