قطعه بندی، بسته بندی، فرآوری و انجماد گوشت

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

این شرکت همواره کوشیده است جزو پیشگامان صنعت بسته بندی در کشور باشد، لذا با بهره گیری از ایده های نو و با به کارگیری دستگاه های جدید و کیفیت بالای محصولات
همواره با حمایت اداره کل دامپزشکی توانسته است فعالیت های گسترده خود را در سطح کشور ارتقاء دهد.