انتصاب حسین کمالی به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت معین دام یزد

۱۳۹۸/۰۲/۰۹

حسین کمالی میرزایی طی صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت معین دام یزد  به سمت مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.
حسین کمالی، پیش از این مسئولیت ،  مستند سازی در زمینه آسیبهای اجتماعی ، خبرنگاری  صدا و سیما ،مدیر روابط عمومی پرواز یزد، سردبیر مجله پیشنهاد ، سر دبیر ویژه نامه های روزنامه آفتاب یزد ، نویسنده و ویرایشگر کتاب و نشریات ،  موسس ومدیریت موسسه تبلیغاتی اندیشه گستر  را در

کارنامه  خود دارد.

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :