جایگزینی مسیرهای جدید در جهت تامین دام از کشورهای اروپای شرقی

۱۳۹۸/۰۲/۲۳

مهدی ناصر بافقی مدیر کشتارگاه صنعتی مهریز می گوید : با توجه به تحریمهای جدید امکان استفاده از مسیر هوایی بشکل قبل برای واردات دام زنده از کشورهای اروپایی وجود ندارد و جایگزینی مسیرهای جدید در جهت تامین دام از این کشورها می‌تواند روی قیمت گوشت قرمز تأثیرگذار باشد.

وی ضمن قدردانی از مسئولان کشوری و استانی و شهرستان مهریز گفت : مسیرهای جایگزین برای تامین دام زنده این واحد از کشورهایاروپای شرقی پیگیری میشود .

 

وی ادامه داد : شرکت معین دام یزد ، در راستای تنظیم بازار در گذشته با مجوز و پیشتیبانی سازمانهای مربوطه اقدام به واردات  دام زنده سبک از کشورهای اروپای شرقی میکرد. این محموله از طریق  مسیر هوایی وارد کشور میشده و حالا با توجه به تحریمهای جدید امریکا باید مسیرهای جدید جایگزین گردد و این امر با حمایت مسئولان در حال انجام است .

مهدی ناصر بافقی با تاکید بر اینکه سازمان دامپزشکی روی کشتار و قرنطینه و نگهداری و بسته بندی و حمل و نقل دامها  و فرائردهای گوشتی کشتارگاه ها نظارت دارد گفت :این دام‌هایی که وارد کشور می‌شوند حتماً دوره‌های قرنطینه را هم در کشور ارسال کننده و هم در ایران خواهند گذراند و تحت نظر سازمان دامپرشکی خواهند بود و همه سیستم‌های بهداشتی و واکسیناسیون را جهت واردات به کشور طی می نمایند .