درباره شرکت معین دام یزد

مجتمع کشتارگاه صنعتی معین دام شهرستان مهریز در زمینی به وسعت هفت هزار و 500 هکتار و با اعتباری افزون بر 350 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی افتتاح شد.
برای ساخت این واحد دامی در مدت 20 ماه توسط بخش خصوصی افزون بر 350 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و دارای امکاناتی شامل دو خط تمام اتوماتیک و دو خط دستی دام سبک و دو خط تمام اتوماتیک دام سنگین است.
همچنین ظرفیت کشتار دام آن در هر شیفت کاری 2 هزار و 400 دام سبک و 220 دام سنگین است و زمینه اشتغال 200 نفر بصورت مستقیم و یکهزار نفر بصورت غیر مستقیم فراهم کرده است.